Avinary Production רשומה ברשות התעופה האזרחית כ"מפעיל אווירי" 

שזו בעצם חברה להטסה מסחרית אווירית  בעזרת כלי טייס בלתי מאוישים,

החברה רשאית להטיס רחפנים מעל שטחים מיושבים. 

לחברה יש ביטוח תעופתי צד ג' במיליוני שקלים על פי דרישות רת"א.

לכל כלי הטייס של החברה יש רישיון ומספר זנב (כמו לכל כלי טייס אזרחי) הרשום  ברשות התעופה האזרחית 

נמצאו 0 תוצאות סדר לפי: